onsdag 10. mars 2010

Surrealismen

Surrealismen er en retning innenfor kunsten, som oppstod på begynnelsen av det 20 århundret. Surrealismen er kanskje mest kjent for å vrenge synet av hvordan man ser på virkeligheten. Ordet kommer fra fransk og betyr overvirkelighet.
Retningen er inspirert av hvordan Freud snakket om drømmenes betydning. Om hvordan inspirasjon til bilder kommer fra underbevistheten og drømmer, heller enn konkrekte ting.
Den mest kjente kunstneren innenfor surrealismen er Salvador Dali.
Han var en kunstner fra Spania som levde fra 1904 til 1989. Dali er kjent for å male egentlig realistiske ting, men som har blitt satt sammen på en urealistisk måte. Det som blir assosiert med Dali er de "hengende" klokkene, som er nesten som hans varemerke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar