mandag 8. februar 2010

Vampyr, Edvard Munch

Vi har fått i oppgave å analysere et bilde av Edvard Munch. Vi kunne velge hvilket som helst bilde malt av ham og analysere det på to forskjellige plan, det denotative og det konnotative.
Å se på et bilde på en denotativ måte, vil si at en beskriver konkret hva en ser. Hvordan malerstilen er, hvordan fargene, lyset, formene er osv. Når en ser på et bilde på en konnotativ måte beskriver man hva følelser man får når man ser bildet. Hvordan tolker du bildet? Hva tror du kunstneren prøver å fortelle? osv.
Maleriet jeg har valgt heter Vampyr og er ett av flere bilder til Edvard Munch med samme tittel. Maleriet het opprinnelig Kjærlighet og smerte, og er malt i 1895.
Bildet er malt med røffe malerstrøk og bildet er i ganske mørke farger. Damen er mer varm i fargene, håret er helt blodrødt, mannen har blå fargetoner og ligger veldig mye mer i bakgrunnen. Det er absolutt håret til kvinnen som er hovedpunktet i bildet slik jeg ser det. Det er også noe røde, varme striper i bildet både i forgrunnen og i bakgrunnen.
Paret er i en trekantform, med vertikale striper som gjør bildet mer interessant å se på.
Kvinnen lener seg over mannen, og håret hennes legger seg over han og dominerer mesteparten av bildet. Bortsett fra kvinnen og mannen i midten er det ikke så mye annet som skjer i bildet, bakgrunnen er mørk, fylt med skygger som de selv kaster.
Paret kaster en skygge bak seg, som da ville tilsi at lyset kommer nesten rett forfra. Lyset er mykt og ikke så veldig sterkt, som om det kommer fra et stearinlys. Stearinlyset virker som den eneste lyskilden i bildet. Det ser da ut som om paret sitter inne i et hjørne eller et lite rom, en får følelsen av at de er alene.

Man kan se at mannen har en svært kald blålig farge i ansiktet mens kvinnen sin hud er varmere i fargen, som kan tolkes som etter tittelen ”Vampyr” at kvinnen suger livskraft ut av mannen, og ernærer seg. Men ser du på den første tittelen Munch gav bildet ”Kjærlighet og smerte” ville jeg tolket det mer som om kvinnen bøyde seg over mannen kanskje for å beskytte ham fra omverdenen, ikke for å bite ham, og at den røde varme fargen ikke da er rød som i blod, men som et symbol for kjærlighet. Håret hennes vil da også virke mer beskyttende enn bindene, som det gjorde hvis du så på det med ”Vampyr” tittelen i bakhodet.
Hvordan jeg tolker bildet med tittelen ”Kjærlighet og smerte” er mer typisk for hvordan Munch sine bilder som oftest blir sett på. Bildene hans pleier å være veldig symbolske og vise forskjellige følelser og sinnstilstander, som kjærlighet, frykt, angst osv.