mandag 9. november 2009

Kjersti Andvigs kunstprosjekt "Coup de Grâce"For å vise sin motstand mot dødsstraff strikket Kjersti Andvig kanskje det mest kjente henrettelsesapparatet gjennom tidene, giljotinen. Som de fleste vet er giljotinen det apparatet som ble brukt under den franske revolusjonen, for henrettelser. Av de mest kjente som møtte giljotinen var det Ludvig XVI av Frankrike og hans kone Marie Antoinette.
Disse henrettelsene ble brukt som folkeunderholdning og av de som så på satt det kvinner og strikket. For hver person som døde la de av en maske i strikketøyet sitt, slik at det ble ett hull. Derfor valgte Kjersti å lage en giljotin som var stikket i blodrødt garn.
Når giljotinen først kom i bruk ble den sett på som et stort framskritt fordi det ble ansett som en mer human henrettelsesmetode enn det som tidligere hadde blitt brukt. Det var også et framskritt i det at alle ble henrettet på samme måte, enten de var fra de lavere delene av samfunnet eller helt på toppen.
Kunstverket viser en motstand mot dødsstraff. Fordi det viser til fortiden og metoder som ble brukt som nå virker grusomme men da ble sett på som folkeunderholdning. Kanskje hun prøver å vise oss at mennesker kommer til å tenke på dødsstraff slik den blir utført nå, som like grusomt som vi nå tenker om hvordan giljotinen ble brukt under den franske revolusjonen.
At hun viser til metoder som ble brukt i det vestlige samfunnet tror jeg er et ekstra stikk til USA som fortsatt bruker dødsstraff.
Jeg liker prosjektet fordi her blir dødsstraff tatt opp, at det ikke bare skjer i Kina, Saudi-Arabia osv. men også i USA. Liker også at hun har brukt et annerledes media, og at det er en historie bak hva verket betyr og hvorfor hun har valgt å strikke.


En kan lese mer om hele utstillingen hun deltok i, "Strikknikk" på 
Norske Kunstforeningers sider, og mer om historien hennes her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar